miércoles, 18 de febrero de 2009

CONTRA REPLICA A LA GENERALITAT

No se pas si ho publicaran, ahir vaig enviar una contra réplica via "EL Periódico".

No obstant la resposta del senyor aquest em sembla tant pobre, insuficient i m' atreviria a dir, capciosa, que dubto si li han passat el marron per que és l' ultim mico, o si en realitat s'esta enfotent de nosaltres...

No obstant, tinc que agraïr publicament que s' hagin dignat a donar una resposta, en contraposició a l' ajuntament de Sant Boi, que no ah tingut ni la més mínima vergonya de dir ni piu. Suposo que una carta publicada al primer diari d' Espanya ( El Pais ) i al mes venut de Catalunya (El Periódico) on surt aludit directament, no és suficient per a respondre, o donar alguna explicació. Realment, tractant-se de qui es tracta, tampoc l' esperava, és molt mes fructifer el callar, no fer soroll i esperar que les coses es calmin per si mateixes.

Ara si, us poso la CONTRA RÉPLICA

Contra réplica al señor Villalante.

Abans de res, agarïr-li al senyor Villalante el que hagi tingut el detall de replicar la meva carta. No pensava que si fixarien, i molt menys que els hi interesaria. No obstant la seva resposta és absolutament insatisfactòria.
Vostè em replica amb tres solucions:
Una primera solució que encara esta en fase d’ estudi “en los proximos meses el Govern someterá a información pública...”, i que unicament és un carril bus. Ja el podeu anomenar com vulgueu, pero això i res, és el mateix.
Una segona solució que encara està en estat més embrionari, el Ministerio de Fomento (mare meva) “planea una nueva linea de cercanías entre Cornellá y Castelldefels”. La clau és el verb “planea”. En el BOE del 17 d’ agost de 2007 surt la resolució (53.312/07) on s’ anuncia l’ adjudicació del contracte de consultoria i assistència del estudi informatiu. Res més que jo sapiga. Pot vostè donar-me un plaç REAL de quant estara feta la famosa C·3??
Y una tercera solució, ja implantada, que es cambiar-li el nom al “carrilet” de tota la vida, dir-li “metro comarcal”, i augmentar la cadència de pas. Realment tinc que reconeixer que el carrilet funciona molt bé. El carrilet és una infraestructura molt utilitzada, que ha millorat molt en els últims temps, però que fou dissenyada fa 100 anys. I continua éssent la única infraestructura de transport públic col.lectiu fora de la carretera. Això és incontestable i per a mi, bastant increíble.
En definitiva, com deia el nostre president, fets, no paraules.

replica de la generalitat

La generalitat m' ha contestat via "el Periodico de Catalunya" a l' escrit anterior...

A veure si con capaç d' enganxar un PDF...

REPLICA DE LA GENERALITAT
MILLORES A SANT BOI
MANEL VILLALANTE LLAURADÓ
Director del transport terrestre.
Departament de Política territorial i obres públiques. Barcelona

En relació amb la carta [de Ricard Cantarell Palau] Els transports públics no arriben fins a Sant Boi, publicada el 28 d gener, són nombroses les actuacionsque enguany s' estan impulsant per millorar la mobilitat sostenible de Sant Boi de llobregat. Els propers mesos el Govern sotmetra a informació pública la implantació d' una plataforma reservada per a l' autobús al llarg de l' eis de la c245 que permetrà disposar d' un nou pas sobre el Llobregat exclusiu per al transport públic. I el Ministeri de Foment estudia fer una nova línia ferroviària de rodalies entre Cornellà i Castelldefels amb estacions al municipi de Sant Boi.
A més, la implantació dels metros comarcals de ferrocarrils de la generalitata a inicis del 2008 va permetre passar de 10 a 15 trens en hora punta a l' estació de Molí Nou. I a l' abril va entrar en servei la prolongació de la linia 61 de bus des de Sant Vicenç dels Horts fins a l' hospital comarcal de Sant boi.